Blockchain voor de overheid

Blockchain voor de overheid

2-daagse (incompany) training

De training Blockchain voor de overheid is onderverdeeld in drie onderdelen: bedrijfsprocessen, management & bestuur en IT.

Afhankelijk van de samenstelling van de groep wordt bepaald op welk onderdeel de nadruk komt te liggen en wat de mate van diepgang van de technische aspecten zal zijn. 

De meerwaarde van blockchain voor de overheid

Overheidsinstellingen hebben de afgelopen jaren volop geëxperimenteerd met blockchain technologie. Ze hebben pilots gedraaid om vast te stellen op welke wijze blockchain kan helpen om processen efficiënter in te richten en de dienstverlening aan burgers te verbeteren. Blockchain kan de klassieke registratie- en controletaak van de overheid verlichten en ruimte creëren voor klantgerichtere taken en functies. De technologie biedt betrouwbaarheid en transparantie in (data) transacties en is kostenefficiënt. Blockchain biedt dus voldoende potentie voor de overheid.

Leer en ervaar hoe u blockchain succesvol implementeert binnen de overheid

De praktijk laat zien dat de implementatie van blockchain technologie binnen overheidsinstellingen een specifieke aanpak vereist. Uitdagingen in de primaire processen van centrale en decentrale overheden kunnen namelijk niet opgelost worden met een eenzijdige verbetering binnen dit proces, maar vereisen een integraal ontwerp en aanpak met meerdere stakeholders.

Tijdens deze incompany training leert blockchainexpert Martijn Bolt u hoe u overheidsprocessen met blockchain optimaliseert en afstemt op ondersteunende technologie. U ervaart welke stappen u moet doorlopen om blockchain succesvol te implementeren en hoe u uw management, bestuur en beleid inricht en op elkaar afstemt.

 

Training Blockchain voor de overheid - Incompanybrain

In deze Blockchain cursus voor de overheid leert u:

 • welke lessen we inmiddels hebben geleerd op technisch, juridisch en operationeel vlak;
 • hoe u overheidsprocessen met blockchain optimaliseert;
 • uw procesverbetering af te stemmen op ondersteunende technologie;
 • een nieuwe passende waardepropositie te ontwikkelen;
 • een veranderaanpak te kiezen die past bij uw organisatiebehoefte;
 • management, sturing en beleid op elkaar af te stemmen;
 • blockchain succesvol te implementeren;
 • nieuwe architectuur en technieken te introduceren;
 • hoe u interne processen zoals contract- en procesmanagement passend inricht.

Wilt u deze training met 1 of 2 personen volgen?

Schrijf u dan in voor de training met open inschrijving.

Trainer uit de praktijk

Martijn Bolt, blockchain specialist en trainer van de incompany training Blockchain voor de overheid van Incompanybrain

Martijn Bolt

Martijn Bolt doet al jarenlang intensief onderzoekt naar blockchaintechnologie en brengt zijn kennis in de praktijk door het te combineren met zijn ervaring als verander- en implementatiemanager. Martijn helpt organisaties met hun digitale transformatie met behulp van blockchaintechnologie en houdt zich bezig met implementatieprojecten voor centrale en decentrale overheden, multinationals en ondernemers. Martijn werkt momenteel freelance als blockchain implementatiespecialist. Zijn masterclasses werden de basis voor de eerste Nederlandse blockchain-minor in het hoger onderwijs, aan de Haagse Hogeschool. Martijn was tevens twee keer tafelvoorzitter van de rondetafeldiscussies tijdens de Blockchain Future of Trust Summit in De Ridderzaal en maakte deel uit van het beoordelingsproces tijdens blockchain hackathons in Nederland en voor de Europese Unie.

Programma

Dag 1
""

Blok 1: Introductie blockchain

 • 10 jaar blockchain: waar staan we nu?
 • Welke lessen we hebben geleerd op technisch, juridisch en operationeel vlak?
 • Nut en noodzaak
 • Impact op overheidsinstellingen
""

Blok 2: Blockchain in uw bedrijfsproces

 • Toepassing in uw primaire en secundaire bedrijfsproces
 • Governance en zelfbeschikking
 • Smart contracts
 • Blockchain, wetgeving en de AvG
 • Best practices voor implementatie

Praktijkopdracht dag 1

U stelt alleen of in groepsverband een procesbeschrijving, probleemstelling en oplossingsrichting met blockchain samen, gericht op uw beroepspraktijk.
Dag 2
""

Blok 3: Management en bestuur

 • De impact van blockchain op management(advies)
 • Beleid en gedistribueerde governance
 • Uw organisatie besturen met blockchain
 • De noodzaak van verandermanagement
 • De impact op uw personeel en organisatie
""

Blok 4: ICT

 • Open en gesloten DLT architectuur
 • Het maken van uw keuze in termen van ROI en TTM (time-to market)
 • Een succevolle implementatiestrategie
 • Kritische succesfactoren

Praktijkopdracht dag 2

Samen met de trainer perfectioneert u uw blockchainoplossing. U stelt een voor uw proces haalbare verbeter- en implementatiestrategie en plan van aanpak samen.

Doelgroep

Voor wie is deze blockchain opleiding bestemd?

Deze incompany training is geschikt voor alle overheidsinstellingen die meer willen weten over de invoering van blockchain technologie, de toepassingsmogelijkheden voor de overheid en de stappen die u als overheidsorganisatie moet doorlopen om blockchain succesvol te implementeren.

De cursus is gericht op zowel rijksbrede, provinciale en regionale overheidsinstellingen. Naast overheidsinstellingen is deze training ook geschikt voor ICT-organisaties die overheidsinstellingen bedienen als klant.

Afhankelijk van de samenstelling van de groep wordt bepaald wat de mate van diepgang van de technische aspecten zal zijn.

De training is geschikt voor:

 • Beleidsadviseurs
 • Business analisten
 • Contract- en inkoopmanagers
 • Enterprise architecten
 • Financieel managers
 • Informatiemanagers
 • Innovatiemanagers
 • IT managers
 • Lijnmanagers
 • Procesmanagers
 • Programmamanagers
 • Service & delivery managers
 • Strategie- en beleidsmakers

 

Meer informatie over deze training?

Neem contact op met Kim Lucassen via:
06 – 83 94 54 99 of stuur een mail naar kim@incompanybrain.nl