19 don'ts bij contractmanagement. Training Contractmanagement, Incompanybrain.

18 don’ts bij het afsluiten van IT contracten

Kim Lucassen – 5 maart 2021

18 don’ts bij het afsluiten van IT contracten

Veel IT projecten zijn complex en omvangrijk. Ze bestaan vaak uit samenhangende leveringen en diensten en hebben hierdoor een grotere kans om te mislukken dan andere inkooptrajecten. Schadeclaims als gevolg van het niet correct naleven van contractuele verplichtingen kunnen flink oplopen en kunnen vele kostenposten omvatten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor herstel van schade, inhuren van derden, personeelskosten, noodvoorzieningen en boetes. Het is dus van groot belang om voldoende aandacht en vooral ook tijd aan het opstellen van een IT contract te besteden en de specificaties van een IT project tot in detail uit te werken.

Lees hieronder 18 dingen die je zeker niet moet doen bij het afsluiten van een IT contract. Doe hier uw voordeel mee.

1.    Passieve formuleringen
2.    Letter of Intent (LOI) als contract gebruiken
3.    Algemene voorwaarden als contract
4.    Offerte als contract
5.    Battle of the forms
6.    Tijdspaden zonder fatale termijnen
7.    Verplichtenen zonder (serieuze) sanctie
8.    Onbenoemde samenhang malusregeling en aansprakelijkheid
9.    Ontoereikende exit scenario’s
10.  Onvolledigheid, wat als….?
11.  Onbevoegde vertegenwoordiging
12.  Strijd met andere overeenkomsten
13.  Inconsistenties
14.  Onzorgvuldige formuleringen
15.  Wij begrijpen elkaar toch…?
16.  Ontoereikende pre-ambule
17.  Extreme eenzijdigheid van het contract
18.  Onhandige contractstructuren

Wilt u meer leren over het opstellen en beoordelen van IT contracten?

Bekijk dan onze tweedaagse training IT contracten die Incompanybrain samen met Mitopics organiseert.

Wat leert u in deze training?

  • juridische basiskennis van IT contracten;
  • een IT contract gestructureerd te beoordelen;
  • uw contract aan te laten sluiten bij zowel juridische als commerciële, organisatorische en technologische dimensies;
  • verschillende soorten IT contracten te begrijpen en beoordelen;
  • om te gaan met (dreigende) geschillen.

Incompany of open inschrijving?

U heeft bij deze training de keuze uit 2 mogelijkheden:

  1. Een incompany training

U volgt de training samen met uw collega’s. Dit kan zowel klassikaal bij u op kantoor zijn als online. Een groot voordeel van een incompany training is dat uw organisatie centraal staat en de training wordt afgestemd op de werkwijze, kennisniveau en leerdoelen van uw organisatie. Praktijkcases en oefeningen sluiten beter aan op uw dagelijkse praktijk. U profiteert tevens van een prijsvoordeel per persoon omdat uw organisatie met meerdere personen deelneemt aan de training.

  1. Een training met open inschrijving

Wanneer u met 1 of 2 personen deel wilt nemen dan is dit een goede optie. Een voordeel van een training met open inschrijving is de interactie met deelnemers van andere organisaties, waarbij u kunt leren van de ervaring van anderen.