Privacy statement

Privacy statement

Incompanybrain, gevestigd te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en behandelt uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk, in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Via deze privacy verklaring informeert Incompanybrain u graag over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Incompanybrain verwerkt de persoonsgegevens die wij in het kader van een mailwisseling, telefoongesprek, informatieaanvraag of overeenkomst van u of uw werkgever ontvangen:

 • Naam (voorletters, voor- en achternaam)
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam, huisnummer + postcode en plaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Bankrekeningnummer van organisatie

Doeleinden waarvoor uw gegevens gebruikt worden

 • Om u de gevraagde informatie toe te sturen (zoals een offerte of brochure)
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor het verzorgen van uw incompany training (toesturen van bv certificaten)
 • Om onze diensten te factureren en vorderingen te kunnen innen
 • Om u op de hoogte te houden van interessante informatie, aanbiedingen of ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door middel van het sturen van een nieuwsbrief nadat u hier toestemming voor heeft gegeven. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor deze nieuwsbrief via de afmeldlink of via info@incompanybrain.nl.
 • Voldoen aan wet- en regelgeving

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Incompanybrain gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Incompanybrain zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens delen met anderen

Incompanybrain verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bewaartermijn

Incompanybrain bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de eerder aangegeven doeleinden of zo lang de wet dat voorschrijft.

Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@incompanybrain.nl.

Cookie gebruik

De website van Incompanybrain maakt  gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich af-melden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Lees meer over de wijze waarop Incompanybrain cookies gebruikt in het Cookiebeleid op onze website.

Beveiliging

Incompanybrain hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Incompanybrain heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Incompanybrain toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Incompanybrain gebruik maakt van de diensten van derden, zal Incompanybrain in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Incompanybrain u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@incompanybrain.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen, via info@incompanybrain.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 31 augustus 2020