Digital workforce

Digital Workforce

Inhouse strategiesessie van ca. 2,5 uur

Wanneer begint uw nieuwe digitale collega?

De digitale transformatie is in volle gang en de contouren van de ‘Digital Workforce’ beginnen duidelijk te worden. Het World Economic Forum heeft eind 2020 naar buiten gebracht dat ruim 50% van ons werk over 5 jaar gerobotiseerd zal zijn. En niet alleen in fabrieken en distributiecentra, maar ook op kantoor.  Algoritmes, software robots en kunstmatige intelligentie gaan werknemers steeds meer ondersteunen en zorgen voor enorme productieversnelling. Dit gaat een enorm effect hebben op de inrichting en aansturing van uw organisatie. 

Zorg dat u de boot niet mist

Het aantal banen zal eerder toenemen dan afnemen, maar de taken en verantwoordelijkheden zullen enorm gaan verschuiven. Dat zal niet altijd zonder weerstand gebeuren. Dit betekent dat strategisch personeelsbeleid en het meenemen van medewerkers in deze grote verandering een enorme uitdaging is en gaat worden. Wie nu niet start is straks te laat.

Wilt u als leidinggevende van een commerciële of publiekrechtelijke organisatie weten met welke ontwikkelingen u rekening moet houden en wat de consequenties zijn voor uw beleid? Laat u dan in deze inspirerende strategiesessie meenemen in de veranderingen voor uw organisatie en ontdek:

 • hoe u zich nu al voor kunt bereiden op de komst van een digital workforce;
 • hoe u maximaal profiteert van de voordelen van robots en digitale assistenten;
 • hoe u uw organisatie mee kunt nemen in deze grote verandering.

Strategiesessie Digital Workforce Incompanybrain en MvR Digital Workforce

Na deze inspiratiesessie heeft u antwoord op de volgende vragen:

 • Wat zijn de grote tech trends die uw organisatie in de komende jaren op z’n kop gaan zetten en waaraan u nu al aandacht moet schenken?
 • Wat betekent de komst van de digital workforce voor uw organisatie en hoe kunt u zich daar nu al op voorbereiden?
 • Hoe neemt u uw mensen mee in deze verandering, behoudt u draagvlak en kunt u toch in korte termijn wezenlijke veranderingen doorvoeren zonder grote risico’s?
 • Wat zijn de concrete stappen die u nu kunt nemen om te zorgen dat u bij de koplopers gaat horen en niet bij de achterblijvers?

Trainer uit de praktijk

Deze strategiesessie wordt gegeven door een van de ervaren trainers van MVR Digital Workforce.

Voor wie is deze strategiesessie “Digital Workforce” bestemd?

Deze strategiesessie is bestemd voor iedereen die zich strategisch bezighoudt met digitaliseringsvraagstukken.

Denk hierbij aan:

 • directies
 • gemeentesecretarissen
 • hoger management
 • HRM

Digitale incasso assistent bij SED

De digitale assistent van SED verwerkt bij team Belastingen de aanvragen, wijzigingen en stopzettingen van de automatische incasso’s voor de gemeentelijke heffingen.

Bekijk hier de video hoe dit in zijn werk gaat

Digitale assistent. Strategiesessie Digital Workforce

Meer informatie over deze strategiesessie?

Neem contact op met Kim Lucassen via:
06 – 83 94 54 99 of stuur een mail naar kim@incompanybrain.nl